ความเป็นมา

OUR STORY

tunnel

เมื่อการไปโรงพยาบาล เป็นเหมือนการ
เดินในอุโมงอันมืดมิด เราจะมองแต่แสง
สว่างเดียวที่ปลายอุโมงเพราะไม่สามารถ
มองเห็นตัวเลือกอื่น ๆ ในความมืดได้

ทุกคนคงรู้กันดีว่าสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญและการเจ็บป่วยแต่ละครั้งก็ทำให้เรา
รู้สึกย่ำแย่อยู่แล้ว บางทีเป็นหวัดก็ไม่อยากจะลุกออกไปไหน อีกทั้งการไปหาคุณ
หมอที่โรงพยาบาลก็เป็นเรื่องยุ่งยาก คนเยอะรอคิวก็ยิ่งรอนานไปอีก
บางครั้งการรอก็ใช้เวลาตั้งแต่หลักชั่วโมงจนอาจจะกินเวลาเกือบทั้งวันเลยก็ได้
เสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน อีกทั้งยังต้องลำบากร่างกายเราอีก ทั้งที่การคุยกับหมอและ
รักษาจริงๆก็ใช้เวลาเพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น ปัญหานี้กลายเป็นเรื่องปกติที่
พบเจอได้ตลอด จนทำให้การที่มีคนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อรีบไปรับคิวที่โรง
พยาบาล ลางานทั้งวัน เพื่อใช้เวลาครึ่งวันในการเดินทาง อีกครึ่งวันเพื่อรอเจอหมอ
และอีกหลายชั่วโมงในการรอรับยา

จากการที่พวกเราได้พบเจอปัญหาเหล่านี้ แต่
ได้เห็นความแออัดที่โรงพยาบาลเกือบทุกวันจึงทำให้เราอยากที่จะเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ แต่ว่าปัญหาการรอนานและแออัดมันก็คือเรื่องปกติของโรงพยาบาล
เพราะคนป่วยมีจำนวนมากและหมอก็มีน้อยเหลือเกิน อีกทั้งสาเหตุที่คนตัดสินใจไป
โรงพยาบาลรัฐทั้งที่รู้ถึงปัญหาเหล่านี้ ก็มีทั้งต้องการความสบายใจจากการพบหมอ
ที่มีประสบการณ์ บางคนก็ต้องการใช้สิทธิ์ในการรักษา บางคนก็ไปเพราะค่าใช้
จ่าย จึงต้องยอมเสียเวลาและยอมเดินทางไกลเพื่อไปหาหมอ

แต่ทว่าพวกเราได้เล็งเห็นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาปัญหานี้ได้
ซึ่งนั่นก็คือคลินิกต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศ หลายคนก็คงสงสัยว่า
คลินิกก็คงจะรักษาอะไรได้ไม่มากและมีราคาที่แพง แต่แท้จริง
แล้วคลินิกนั้นมีหลายประเภท ตั้งแต่รักษาทั่วไปยันการรักษาแบบเฉพาะทาง
อีกทั้งบางคลินิกก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาเช่นบัตรทองหรือประกันได้อีกด้วย

ด้วยปัญหาในการขาดข้อมูลนี้ พวกเราจึงเห็นว่าการให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจนั้น
เปรียบเสมือนการเพิ่มตัวเลือกและโอกาศ ที่จะช่วยประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวก
สบายและลดปัญหาความแออัดที่โรงพยาบาลให้แก่สังคม เพื่อให้การไปหาหมอใน
แต่ละครั้งไม่ใช่การเดินหาทางออกในความมืดโดยที่มีโรงพยาบาลเป็นแสงสว่าง
เดียวที่เรามองเห็นอีกต่อไป เราจึงจะเป็นแผนที่ที่ช่วยเพิ่มตัวเลือกและช่วยให้คุณได้
ประหยัดทั้งเวลา ละได้รับความสะดวกสบายที่ดีขึ้น

MapBG